Thursday, May 26, 2011

tidak cukupkah
apa yang
aku berikan

atau 
kau mahukan lebih lagi

aku berikan semua 
yang aku ada

aku buat segala yang kau pinta
tidak cukup kah lagi

masih aku ini jahat kah
apakah tidak cukup apa yang aku berikan

apa yang hanya ku minta 
pengertian

aku tak pasti adakah penagertian akan muncul

jahatkah aku

setelah apa yang ku ada aku berikan
segalanya

perintahmu
ku turutkah

jahatkah aku
meminta pengertian

-sk-

No comments:

Post a Comment

you say...